3-Octaprenyl-4-hydroxybenzoate


InChI: InChI=1/C47H70O3/c1-36(2)17-10-18-37(3)19-11-20-38(4)21-12-22-39(5)23-13-24-40(6)25-14-26-41(7)27-15-28-42(8)29-16-30-43(9)31-32-44-35-45(47(49)50)33-34-46(44)48/h17,19,21,23,25,27,29,31,33-35,48H,10-16,18,20,22,24,26,28,30,32H2,1-9H3,(H,49,50)/p-1/b37-19+,38-21+,39-23+,40-25+,41-27+,42-29+,43-31+

InChIKey: InChIKey=UTIBHEBNILDQKX-RXOZWVFTBM
SMILES: C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC1=C(O)C=CC(=C1)C([O-])=O

Names:
    3-Octaprenyl-4-hydroxybenzoate
    4-hydroxy-3-octaprenylbenzoate

Registries:
    PubChem CID 5280831
    ChEBI 1617
    Kegg C05809
    PubChem ID 8104